ความเป็นพระ
เป็นพระบ้าน
เป็นพระเถื่อน
เป็นพระป่า
เป็นพระเมือง
เป็นหลวงตา
เป็นเจ้าคุณ
ปุถุชน
อรหันต์
โพธิสัตว์
 
กลับสารบัญ หลัก