เสียง= เข็มทิศชีวิต

ช่วงที่ 1-
ความยาว 22.58 นาที

ช่วงที่ 2 -
ความยาว 17.57 นาที

ช่วงที่ 3 -
ความยาว 20.09 นาที

รายการเจาะใจ.ช่อง 5

ช่วงที่ 1-
ความยาว 22.49 นาที

ช่วงที่ 2-
ความยาว 16.00 นาที

ช่วงที่ 3 -
ความยาว 14.10 นาที


แชท

"เข็มทิศชีวิต" เป็นหนังสือว่าด้วยการใช้ชีวิต หรือนัยหนึ่งก็คือหนังสือ How to ที่กลั่นมาจากประสบการณ์จริง ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาของฐิตินาถ ตั้งแต่ครั้งที่เธอประสบกับวิกฤตที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต คือสูญเสียสามีไปอย่างกะทันหันกับปัญหาหนี้สินมหาศาลนับร้อยล้านบาทที่ตามมา เธอชนะปัญหาทั้งหมดด้วย...

<< ส่งหน้านี้ถึงเพื่อนคุณ >>