รายนามผู้บริจาค

บัญชี: วัดเกาะวาลุการาม เลขที่: 503-0-07047-8 ธ.กรุงไทย สาขาลำปาง

ลำดับ นามผู้บริจาค บริจาคเพื่อ จำนวนเงิน(บาท) วัน/เดือน/ปี
14 อมาริตา ภวัตเหมสกุล รบกวนแปลนามสกุล และชื่อค่ะ 200 05/09/2563
13 ครอบครัว วัณณกุล ค่าไฟฟ้า อุทิศพ่ออดิศร วัณณกุล 200 25/08/2563
12 คุณสมหวัง-ประนอม พุ่มน้อย และครอบครัว บำรุงค่าน้ำ ค่าไฟ 9,000 09/08/2563
11 แม่สายบัว สายโรจน์ ค่าไฟฟ้า,บำรุงวัด 1,000 20/07/2563
10 ชมรมแพทย์แผนไทยฯ บำรุงวัดเกาะฯ 2,000 12/07/2563
9 นุสบา พิลาศร ถวายโคมประทีป 100 05/07/2563
8 วรวุฒิ ปัญญา ถวายสังฆทาน 100 05/07/2563
7 นาย ปัญจะ มงคลจันทร์ และครอบครัว สร้างโบสถ์วิหาร 1,000 05/07/2563
6 นางสิริรักษ์ สุขรัตน์ บำรุงค่าไฟฟ้า 100 29/06/2563
5 กลุ่ม​สืบสาน​วัฒนธรรม​จาว​เวียง​ละ​กอน​ ค่าน้ำ-ไฟฟ้า 500 29/06/2563
4 นางสายบัว สายโรจน์ ถวายภัตตาหาร ทำบุญวันเกิด 2,000 15/06/2563
3 คุณวงศ์ทิพย์สุดา ลินพิศาล บำรุงค่าน้ำ-ไฟฟ้า 1,000 26/06/2563
2 ด.ญ. อรณิชา ,พิชชาภา ทองสิทธิ์ งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 500 02/04/2563
1 คุณณัฐพล โอวาททัศนีย์ เจ้าภาพงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2,500 01/04/2563