สวดมนต์ข้ามปีชีวีสดใส ต้อนรับปีใหม่ 2560 วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง

สวดมนต์ข้ามปีชีวีสดใ

Read more